Souhlas se zpracováním osobních údajů Weppler Tools s.r.o.


Podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů:1.      Uděluji společnosti Weppler Tools s.r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Suderova 2013/19a, PSČ 709 00, IČ 00561894. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 90 (dále jen „Správce“) souhlas se zasíláním obchodních sdělení.


2.      Základní osobní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, název firmy, pozice ve firmě, e-mail, telefon) jsou zpracovávány za účelem poskytnutí informací o produktech a službách a marketingových akcích.


3.      Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.


4.      S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: souhlas@w-t.cz nebo Weppler Tools s.r.o., Suderova 2013/19a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.


5.      Zpracováním osobních údajů je prováděno Správcem na území Evropské unie.


6.      Beru na vědomí, že mám právo:


a.       svůj souhlas kdykoliv odvolat (způsobem uvedeným v bodě 4),


b.      požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,


c.       požadovat přístup ke svým osobním údajům,


d.      požadovat opravu osobních údajů,


e.       na vymazání osobních údajů,


f.       v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.